Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες με

Υπευθυνότητα / Αξιοπιστία / Εγκυρότητα

Αποστολή του γραφείου μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Εγγύηση γι’ αυτές αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση καθώς και η εμπειρία των εξειδικευμένων στελεχών του γραφείου μας.

Η γνώση, η ικανότητα και η αξιοπιστία των στελεχών μας διασφαλίζει στο έπακρον τα συμφέροντα των πελατών μας παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα φυσικών και νομικών προσώπων (Λογιστικά – Φορολογικά – Εργατικά– Κατοίκων Εξωτερικού- προσφυγών – Επενδυτικών σχεδίων- Επιδοτούμενων Προγραμμάτων).

Οι ανάγκες της εποχής καθώς και οι συνεχείς μεταβολές στα φορολογικά και εργατικά θέματα, μας οδήγησαν να δημιουργήσουμε τέτοια δομή, ώστε να δίνουμε αποτελεσματικές λύσεις σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω αντικείμενα, ανταποκρινόμενοι στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες της αγοράς και στις απαιτήσεις των πελατών μας, έχοντας σαν στόχο την πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγησή τους.