Προς Ιδιώτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει άμεσα και υπεύθυνα την άμεση διεκπεραίωση των θεμάτων που σχετίζονται με υποθέσεις φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικά:

  • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 και Ε2
  • Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9
  • Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση ακινήτου
  • Υποχρεώσεις για κατοίκους εξωτερικού
  • Ρύθμιση Οφειλών
  • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
  • Οποιεσδήποτε Μεταβολές στις Δ.Ο.Υ.